Tìm thấy 32 sản phẩm

STTMã sản phẩmTên sản phẩmGiáTình trạngThời gianChiết khấu
1 CUXMM2G Cảm ứng Xiaomi Mi Max 2 Gold 550,000 order48htheo xếp hạng
2 CUXM3B Cảm ứng Xiaomi Mi3 Black 350,000 order48htheo xếp hạng
3 CUXM4W Cảm ứng Xiaomi Mi4 White 350,000 order48htheo xếp hạng
4 CUXM4AWH Cảm ứng Xiaomi Mi4A White 300,000 order48htheo xếp hạng
5 CUXMW Cảm ứng Xiaomi MiMax White 600,000 order48htheo xếp hạng
6 CUXN3G Cảm ứng Xiaomi Note 3 Gold 350,000 order48htheo xếp hạng
7 CUR4XB Cảm ứng Xiaomi Redmi 4X Black 300,000 order48htheo xếp hạng
8 CUXR6AW Cảm ứng Xiaomi Redmi 6A White 350,000 order48htheo xếp hạng
9 UUXRN4B Cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4 Black 350,000 order48htheo xếp hạng
10 CUXRN4XB Cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4X Black 400,000 order48htheo xếp hạng
11 CUXRN4XW Cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4X White 400,000 order48htheo xếp hạng
12 CUXMI8LW Kính Xiaomi Mi8 Lite White 500,000 order48htheo xếp hạng
13 KXRN5W Kính Xiaomi Redmi Note 5 White 550,000 order48htheo xếp hạng
14 MHCUXMNW Màn hình cảm ứng Xiaomi MiMax Ngoài White 850,000 order48htheo xếp hạng
15 MHCUXMI4B Màn hình cảm ứng Xiaomi Redmi 4 Black 600,000 order48htheo xếp hạng
16 MHCUXR5AH Màn hình cảm ứng Xiaomi Redmi 5 White 1,300,000 order48htheo xếp hạng
17 MHCUXR5ANW Màn hình cảm ứng Xiaomi Redmi 5A Ngoài White 600,000 order48htheo xếp hạng
18 MDCLXN3 Miếng dán cường lực Xiaomi note 3 liên hệ order48htheo xếp hạng
19 PXR4X Pin Xiaomi Redmi 4X 200,000 order48htheo xếp hạng
20 XM4CBL Xiaomi Mi 4C Blue liên hệ order48htheo xếp hạng
21 XM3W Xiaomi Mi3 White liên hệ order48htheo xếp hạng
22 XMMG Xiaomi MiMax Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
23 XR4W Xiaomi Redmi 4 White liên hệ order48htheo xếp hạng
24 XR4AG Xiaomi Redmi 4A Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
25 XR4XB Xiaomi Redmi 4X Black liên hệ order48htheo xếp hạng
26 XR5B Xiaomi Redmi 5 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
27 XR5G Xiaomi Redmi 5 Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
28 XR5ABL Xiaomi Redmi 5A Black liên hệ order48htheo xếp hạng
29 XR5AG Xiaomi Redmi 5A Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
30 XR5AGR Xiaomi Redmi 5A Gray liên hệ order48htheo xếp hạng
31 XR6AB Xiaomi Redmi 6A Blue 2,150,000 order48htheo xếp hạng
32 XR6G Xiaomi Redmi 6A Gold 2,150,000 order48htheo xếp hạng