Tìm thấy 422 sản phẩm

STTMã sản phẩmTên sản phẩmGiáTình trạngThời gianChiết khấu
1 BMCSSA5 Bo mạch chính Samsung A5 liên hệ order48htheo xếp hạng
2 MAINSSA510 Bo mạch chính Samsung A510 2,950,000 order48htheo xếp hạng
3 MAINSS3 Bo mạch chính Samsung Galaxy S3 (bóc máy) 700,000 order48htheo xếp hạng
4 BMCSSJ7P Bo mạch chính Samsung J7 Prime 2,100,000 order48htheo xếp hạng
5 CUSS5360B Cảm ứng Samsung 5360 Black liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
6 CUSS5360W Cảm ứng Samsung 5360 White liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
7 CUSS5830B Cảm ứng Samsung 5830 Black liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
8 CUSS5830W Cảm ứng Samsung 5830 White liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
9 CUSS7392B Cảm ứng Samsung 7392 Black liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
10 CUSS7392W Cảm ứng Samsung 7392 White liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
11 CUSS7562B Cảm ứng Samsung 7562 Black liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
12 CUSS7562W Cảm ứng Samsung 7562 White liên hệ order48htheo xếp hạng
13 CUSS7580B Cảm ứng Samsung 7580 Black liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
14 CUSS7580W Cảm ứng Samsung 7580 White liên hệ order48htheo xếp hạng
15 CUSSG313 Cảm ứng Samsung G313 Black 180,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
16 CUSSG313W Cảm ứng Samsung G313 White 180,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
17 CUSSG355 Cảm ứng Samsung G355 Black 150,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
18 CUSSG355W Cảm ứng Samsung G355 White liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
19 00CAMUNGSS01 Cảm ứng Samsung G360 Black 180,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
20 CUSSG360W Cảm ứng Samsung G360 White 180,000 order48htheo xếp hạng
21 CUSSG530B Cảm ứng Samsung G530 Black 180,000 order48htheo xếp hạng
22 CUSSG530G Cảm ứng Samsung G530 Gold 180,000 order48htheo xếp hạng
23 CUSSG530W Cảm ứng Samsung G530 White Ngoài 180,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
24 CUSSG531B Cảm ứng Samsung G531 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
25 CUSSG531G Cảm ứng Samsung G531 Gold 180,000 order48htheo xếp hạng
26 CUSSG531W Cảm ứng Samsung G531 White liên hệ order48htheo xếp hạng
27 CUSSGACEB Cảm ứng Samsung Galaxy ACE Black liên hệ order48htheo xếp hạng
28 CUSSGO7G Cảm ứng Samsung Galaxy On 7 Gold 300,000 order48htheo xếp hạng
29 LKSAMSUNG05 Cảm ứng Samsung Galaxy S4 Grey liên hệ order48htheo xếp hạng
30 LKSAMSUNG11 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab3 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
31 CUSSGH318B Cảm ứng Samsung GH-318 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
32 CUSS8552B Cảm ứng Samsung I8552 Black 180,000 order48htheo xếp hạng
33 CUSS8552W Cảm ứng Samsung I8552 White 180,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
34 CUSSI9082B Cảm ứng Samsung I9082 Black 180,000 order48htheo xếp hạng
35 CUSSJ1B Cảm ứng Samsung J1 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
36 CUSSJ1W Cảm ứng Samsung J1 White liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
37 CUSSJ105G Cảm ứng samsung J105 Gold 180,000 order48htheo xếp hạng
38 LKSAMSUNG02 Cảm ứng Samsung P5100 Black 450,000 order48htheo xếp hạng
39 LKSAMSUNG09 Cảm ứng Samsung T211 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
40 CUST561W Cảm ứng Samsung T561 (hàng ngoài) White 450,000 order48htheo xếp hạng
41 CUSST805B Cảm ứng Samsung T805 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
42 CUSSTT111B Cảm ứng Samsung Tab T111 Black 200,000 order48htheo xếp hạng
43 CUSST116B Cảm ứng Samsung Tab T116 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
44 CUSST116W Cảm ứng Samsung Tab T116 White liên hệ order48htheo xếp hạng
45 CUSST231W Cảm ứng Samsung Tab T231 White liên hệ order48htheo xếp hạng
46 LKSAMSUNG04 Cảm ứng Samsung Tab3 White liên hệ order48htheo xếp hạng
47 CameraSSA7 Camera Samsung A7 liên hệ order48htheo xếp hạng
48 CSSSN5100 Cáp liền chân sạc Samsung N5100 liên hệ order48htheo xếp hạng
49 CLCSSSN1 Cáp liền chân sạc Samsung Note 1 liên hệ order48htheo xếp hạng
50 CLMSA5 Cáp loa liền micro Samsung A5 liên hệ order48htheo xếp hạng
51 CMSSA510 Cáp micro Samsung A510 750,000 order48htheo xếp hạng
52 0000CAPSS013 Cáp USB Samsung liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
53 CSSSS7560 Chân sạc Samsung S7560 liên hệ order48htheo xếp hạng
54 CSSST4 Chân sạc Samsung Tab 4 liên hệ order48htheo xếp hạng
55 CSSSTT231 Chân sạc Samsung Tab T231 liên hệ order48htheo xếp hạng
56 CSSSSG530 Công suất sóng Samsung G530 liên hệ order48htheo xếp hạng
57 LKSAMSSUNG Công tắc Samsung liên hệ order48htheo xếp hạng
58 CSSSLA Củ sạc Sam sung loại A liên hệ order48htheo xếp hạng
59 00CUSACSS014 Củ sạc Samsung liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
60 DSN Dây sạc Samsung 50,000 order48htheo xếp hạng
61 DSSSD Dây sạc Samsung (SHELL) 70,000 order48htheo xếp hạng
62 CSST Dây sạc Samsung Tab 50,000 order48htheo xếp hạng
63 DSSS390T Dây sạc Samsung Type C (dây dù) 100,000 order48htheo xếp hạng
64 DVEKSSA300 Dịch vụ ép kính Samsung A300 liên hệ order48htheo xếp hạng
65 DVEKSSA700 Dịch vụ ép kính Samsung A700 liên hệ order48htheo xếp hạng
66 EKSSE500 Dịch vụ ép kính Samsung E500 liên hệ order48htheo xếp hạng
67 DVEKSSE700 Dịch vụ ép kính Samsung E700 liên hệ order48htheo xếp hạng
68 EPKSATP601 Dịch vụ ép kính Samsung Galaxy Tab P601 liên hệ order48htheo xếp hạng
69 DVEKSSI9300 Dịch vụ ép kính Samsung I9300 liên hệ order48htheo xếp hạng
70 DVEKSSJ5 Dịch vụ ép kính Samsung J5 liên hệ order48htheo xếp hạng
71 SST116B1 Dịch vụ ép kính Samsung Note 4 liên hệ order48htheo xếp hạng
72 DVEKSSS6 Dịch vụ ép kính Samsung S6 liên hệ order48htheo xếp hạng
73 DVEKSSA500 Ép kính Samsung A500 liên hệ order48htheo xếp hạng
74 EKSSJ700 Ép kính Samsung J700 liên hệ order48htheo xếp hạng
75 DVEKSSN3 Ép kính Samsung Note 3 450,000 order48htheo xếp hạng
76 EKSS8B Ép kính Samsung S8 (SM-G950FD) Black 1,100,000 order48htheo xếp hạng
77 ICHTSSN900 IC Hiển Thị Samsung N900 400,000 order48htheo xếp hạng
78 ICNSSA720 IC nguồn Samsung A720 750,000 order48htheo xếp hạng
79 ICNSSA8 IC nguồn Samsung A8 liên hệ order48htheo xếp hạng
80 ICNSSG7102 IC nguồn Samsung G7102 liên hệ order48htheo xếp hạng
81 ICNSSN5 IC nguồn Samsung Note 5 liên hệ order48htheo xếp hạng
82 ICSSSJ510 IC Sạc Samsung J510 250,000 order48htheo xếp hạng
83 ICSSSJ7P IC sạc Samsung J7 Prime 450,000 order48htheo xếp hạng
84 ICSSSS7E IC sạc Samsung S7 Edge liên hệ order48htheo xếp hạng
85 ICWSSJ5P IC Wifi Samsung J5 Prime 450,000 order48htheo xếp hạng
86 ICSSSJ511 IC Wifi Samsung J510 350,000 order48htheo xếp hạng
87 IWSJ7P IC Wifi Samsung J7 Pro (hãng) 650,000 order48htheo xếp hạng
88 WSSJ7P IC Wifi Samsung J7 Pro (ngoài) 450,000 order48htheo xếp hạng
89 KSSSG360 Khay sim Samsung G360 liên hệ order48htheo xếp hạng
90 KSSSTABA Khay sim Samsung Tab A P555 liên hệ order48htheo xếp hạng
91 KSST116 Khay sim Samsung Tab T116 liên hệ order48htheo xếp hạng
92 VOSANOT3S Khung viền Samsung Galaxy Note 3 Silver liên hệ order48htheo xếp hạng
93 KVSSNOTE4W Khung viền Samsung Note 4 White liên hệ order48htheo xếp hạng
94 MKSSA700W Kính Samsung A700 White liên hệ order48htheo xếp hạng
95 MKSSA710B Kính Samsung A710 Black 350,000 order48htheo xếp hạng
96 KSA8B Kính Samsung A8 2018 (A530) White 500,000 order48htheo xếp hạng
97 KSSC9P Kính Samsung C9 Pro White 450,000 order48htheo xếp hạng
98 KSSE500W Kính Samsung E500 White 450,000 order48htheo xếp hạng
99 KSSJ2P Kính Samsung J2 Pro Black 350,000 order48htheo xếp hạng
100 KSSJ3PB Kính Samsung J3 Pro Blue 450,000 order48htheo xếp hạng