Tìm thấy 79 sản phẩm

STTMã sản phẩmTên sản phẩmGiáTình trạngThời gianChiết khấu
1 BDON7 Bao da Oppo Neo 7 90,000 order48htheo xếp hạng
2 BMCOF1 Bo mạch chính Oppo F1 1,600,000 order48htheo xếp hạng
3 CUOA51B Cảm ứng Oppo A51 Black 400,000 order48htheo xếp hạng
4 CUOA57 Cảm ứng Oppo A57 Black 300,000 order48htheo xếp hạng
5 CUPN5B Cảm ứng Oppo Neo 5 Black 220,000 order48htheo xếp hạng
6 LKOPPO03 Cảm ứng OPPO R1001 Black 180,000 order48htheo xếp hạng
7 LKOPPO4 Cảm ứng OPPO R5 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
8 LKOPPO05 Cảm ứng OPPO R821 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
9 CLCSOF1 Cáp liền chân sạc Oppo F1 150,000 order48htheo xếp hạng
10 0000LKOPPO03 Cáp phím nguồn OPPO 831K liên hệ order48htheo xếp hạng
11 DVEKOF1S Dịch vụ ép kính Oppo F1S liên hệ order48htheo xếp hạng
12 GTS Gậy chụp hình ZP203 liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
13 KOA83 Kính Oppo A83 Black 450,000 order48htheo xếp hạng
14 KOF3B Kính Oppo F3 Black 300,000 order48htheo xếp hạng
15 KOPPOF3PG Kính Oppo F3 Plus Black 350,000 order48htheo xếp hạng
16 KOPPOF3PW Kính Oppo F3 Plus White 550,000 order48htheo xếp hạng
17 KOF5W Kính Oppo F5 White 350,000 order48htheo xếp hạng
18 KOF7B Kính Oppo F7 Black 550,000 order48htheo xếp hạng
19 LNOR829H Loa ngoài Oppo R829 Hãng 150,000 order48htheo xếp hạng
20 LNOR829N Loa ngoài Oppo R829 Ngoài 70,000 order48htheo xếp hạng
21 LKOPPO5 Mạch liền chân sạc Oppo R829 liên hệ order48htheo xếp hạng
22 MOA37 Main Oppo A37 1,550,000 order48htheo xếp hạng
23 MHCUOA33B Màn hình cảm ứng Oppo A33 Black 470,000 order48htheo xếp hạng
24 MHOA33 Màn hình cảm ứng Oppo A33 White 470,000 order48htheo xếp hạng
25 MHCUOA37W Màn hình cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) White 450,000 order48htheo xếp hạng
26 MHCuO37N9H Màn hình cảm ứng Oppo A37 Neo 9 Hãng 720,000 order48htheo xếp hạng
27 MHCUOA39N Màn hình cảm ứng Oppo A39 Ngoài 550,000 order48htheo xếp hạng
28 MHCUOA3s Màn hình cảm ứng Oppo A3S Black 1,150,000 order48htheo xếp hạng
29 MHCUOA3N Màn hình cảm ứng Oppo A3S Black (ngoài) 750,000 order48htheo xếp hạng
30 MHCUOA51NW Màn hình cảm ứng Oppo A51 Ngoài White 620,000 order48htheo xếp hạng
31 MHCUOA57B Màn hình cảm ứng Oppo A57 Black 600,000 order48htheo xếp hạng
32 MHCUOF1N Màn hình cảm ứng Oppo F1 Hãng 1,100,000 order48htheo xếp hạng
33 MHCUOF1PB Màn hình cảm ứng Oppo F1 Plus White 2,150,000 order48htheo xếp hạng
34 MHCUOF1PW Màn hình cảm ứng Oppo F1 Plus White 900,000 order48htheo xếp hạng
35 MHCUOF1SW Màn hình cảm ứng Oppo F1S White Ngoài 600,000 order48htheo xếp hạng
36 KOPPOF3PW1 Màn hình cảm ứng Oppo F3 Plus (hàng ngoài) White 750,000 order48htheo xếp hạng
37 MHCUOF5H Màn hình cảm ứng Oppo F5 1,200,000 order48htheo xếp hạng
38 MHCUOF7R Màn hình cảm ứng Oppo F7 Black 1,550,000 order48htheo xếp hạng
39 MHCUOR7SWH Màn hình cảm ứng Oppo R7S White Hãng (hết hàng) 2,000,000 order48htheo xếp hạng
40 MDCXOA31 Miếng dán chống xước Oppo R7 liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
41 MDCLFMOF3 Miếng dán cường lực Full màn Oppo F3 70,000 order48htheo xếp hạng
42 MDCLOA83 Miếng dán cường lực Oppo A83 liên hệ order48htheo xếp hạng
43 MDCLOA59 Miếng dán cường lực Oppo F1S (A59) liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
44 MDCLOF7 Miếng dán cường lực Oppo F7 liên hệ order48htheo xếp hạng
45 MDCLOA33 Miếng dán cường lực Oppo Neo 7 (A33) liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
46 MDCLOA37 Miếng dán cường lực Oppo Neo 9 (A37) liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
47 MDCLOA39 Miếng dán cường lực Oppo Neo 9S (A39) liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
48 MDCLOA31 Miếng dán cường lực Oppo R7 liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
49 NNOA33 Nút nguồn Oppo A33 120,000 order48htheo xếp hạng
50 ODOA31 Ốp dẻo Oppo A31 liên hệ sẵn hàng12htheo xếp hạng
51 ODOA71 Ốp dẻo Oppo A71 liên hệ order48htheo xếp hạng
52 opNeo5trong Ốp dẻo Oppo Neo 5 40,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
53 opR829nillkin Ốp dẻo R829 85,000 order48htheo xếp hạng
54 OPA37B Oppo A37 (Neo 9) Black 3,090,000 order48htheo xếp hạng
55 OPA37G Oppo A37 (Neo 9) Gold 2,990,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
56 OPA37GR Oppo A37 (Neo 9) Gold Rose 2,990,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
57 OA51B Oppo A51 Blue liên hệ order48htheo xếp hạng
58 OA57B Oppo A57 Black 4,990,000 order48htheo xếp hạng
59 OA57G Oppo A57 Gold 4,990,000 order48htheo xếp hạng
60 OA71B Oppo A71 Black 4,250,000 order48htheo xếp hạng
61 OA71G Oppo A71 Gold 4,250,000 order48htheo xếp hạng
62 OA83B Oppo A83 Black liên hệ order48htheo xếp hạng
63 OF3B Oppo F3 Black 6,290,000 order48htheo xếp hạng
64 OF3G Oppo F3 Gold 6,290,000 order48htheo xếp hạng
65 OF3GR Oppo F3 Gold Rose 6,290,000 order48htheo xếp hạng
66 OF5V Oppo F5 Vàng 6,290,000 order48htheo xếp hạng
67 OF5YG Oppo F5 Youth Gold 5,490,000 order48htheo xếp hạng
68 OPNEO7A33W Oppo Neo 7 ( A33W) White 2,990,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
69 OPPONEO7B Oppo Neo 7 (A33W) Black 2,990,000 sẵn hàng12htheo xếp hạng
70 PHOPPOF3 Phím home Oppo F3 White 200,000 order48htheo xếp hạng
71 POA11WJ3 Pin Oppo A11W (Joy 3) 150,000 order48htheo xếp hạng
72 POA39N9SH Pin Oppo A39 (Neo 9S) Hãng 360,000 order48htheo xếp hạng
73 POA39N9SN Pin Oppo A39 (Neo 9S) Ngoài 200,000 order48htheo xếp hạng
74 POF1N Pin Oppo F1 Ngoài 180,000 order48htheo xếp hạng
75 POF7A Pin Oppo Find 7a (X9006) 180,000 order48htheo xếp hạng
76 POR1KH Pin Oppo R1k Hãng 300,000 order48htheo xếp hạng
77 POR1KN Pin Oppo R1K Ngoài 180,000 order48htheo xếp hạng
78 PO827 Pin Oppo R827 200,000 order48htheo xếp hạng
79 POPPOR2001 Pin Oppo YoYo (R2001) 150,000 order48htheo xếp hạng