Tìm thấy 17 sản phẩm

STTMã sản phẩmTên sản phẩmGiáTình trạngThời gianChiết khấu
1 MHCUC5LW Màn hình cảm ứng C5L (TP601A) White 650,000 order48htheo xếp hạng
2 MHCUNC5MW Màn hình cảm ứng Neffos C5 Max (TP702A) White 1,250,000 order48htheo xếp hạng
3 MHCUY5LW Màn hình cảm ứng Y5L (TP801A) White 720,000 order48htheo xếp hạng
4 NLNY5LB Nắp lưng Neffos Y5L (TP801A) Black 150,000 order48htheo xếp hạng
5 NTP701AGR Neffos C5 (TP701A) Dark Grey 2,590,000 order48htheo xếp hạng
6 NCPW Neffos C5 (TP701A) Pearl White 2,590,000 order48htheo xếp hạng
7 NTP702ADG Neffos C5 Max (TP702A) Dark Grey 3,290,000 order48htheo xếp hạng
8 NC5MPW Neffos C5 Max (TP702A) Pearl White 3,290,000 order48htheo xếp hạng
9 NC5LDG Neffos C5L (TP601A) Dark Grey 1,890,000 order48htheo xếp hạng
10 NC5LPW Neffos C5L (TP601A) Pearl White 1,890,000 order48htheo xếp hạng
11 NTP601AW Neffos C5L (TP601A) White 1,890,000 order48htheo xếp hạng
12 NTP701AB Neffos TP701A Black 2,590,000 order48htheo xếp hạng
13 NTP801AB Neffos Y5L (TP801A) Black 1,490,000 order48htheo xếp hạng
14 NY5LDG Neffos Y5L (TP801A) Dark Grey 1,490,000 order48htheo xếp hạng
15 NY5LPW Neffos Y5L (TP801A) Pearl White 1,490,000 order48htheo xếp hạng
16 PNY5L Pin Neffos Y5L (TP801A) 200,000 order48htheo xếp hạng
17 SDPTLPB10400 Sạc dự phòng TL-PB10400 500,000 order48htheo xếp hạng