Tìm thấy 12 sản phẩm

STTMã sản phẩmTên sản phẩmGiáTình trạngThời gianChiết khấu
1 CUHGR5W Cảm ứng Huawei GR5 White 350,000 order48htheo xếp hạng
2 CUNI2B Cảm ứng Huawei Nova I2 Black 550,000 order48htheo xếp hạng
3 CUHPLE701LW Cảm ứng Huawer PLE- 701L White 600,000 order48htheo xếp hạng
4 HY32017G Huawei Y3 2017 Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
5 HY6SG Huawei Y6 Scale (SCL-U31) Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
6 KHT1701B Kính Huawei T1- 701 Black 500,000 order48htheo xếp hạng
7 MHCUHH4CHG Màn hình cảm ứng Huawei Honor 4C Hãng Gold liên hệ order48htheo xếp hạng
8 MHCUHH4CN Màn hình cảm ứng Huawei Honor 4C Ngoài 650,000 order48htheo xếp hạng
9 MHCUHN2IB Màn hình cảm ứng Huawei Nova 2i Black 680,000 order48htheo xếp hạng
10 MHCUHN3B Màn hình cảm ứng Huawei Nova 3i Black 700,000 order48htheo xếp hạng
11 MHCUHT1701W Màn hình cảm ứng Huawei T1-701 White 850,000 order48htheo xếp hạng
12 MHCUHPLE701L Màn hình cảm ứng Huawer PLE- 701L White Hãng 2,000,000 order48htheo xếp hạng